Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

SDAM antikorupcinio elgesio kodekso prieiga internete: https://socmin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcinio-elgesio-kodeksas?lang=lt

Informacija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje "Pranešk apie korupciją"

Susidūrei su korupcija, turi žinoti.

Ventos SGN antikorupcinio elgesio kodeksas

Suvestinė. Dėl darbuotojų dalyvavimo mokymuose korupcijos prevencijos temomis

Ventos SGN darbuotojų tolerancijos korupcijai lygio nustatymo 2024m. tyrimo rezultatai

Analizė. Dėl Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. veiksmų plano įgyvendinimo pdf. form.

Analizė. Dėl Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. veiksmų plano įgyvendinimo pdf.form.

Išvada. Dėl Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. veiksmų plano Įgyvendinimo pdf.form.

Išvada. Dėl Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. veiksmų plano įgyvendinimo pdf. form. 

Informacija. Dėl Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. veiksmų plano įgyvendinimo pdf form.

Išvada. Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės maitinimo paslaugų teikimo Ventos SGN gyventojams organizavimo ir vidaus kontrolės srityje nustatymo

Analizė. Dėl Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023 - 2025 m. veiksmų plano įgyvendinimo

Išvada. Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Ventos SGN tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje.

 

 Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. programos įgyv. pr. plano vykdymo ataskaita už 2023 m. pdf.form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. programa pdf. form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2023-2025m. pogramos įgyvendinimo planas pdf form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2020 - 2022m. programos įgyv. pr. plano vykdymo ataskaita už 2022 m. pdf form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2020-2022m. programos įgyv. priem. plano vykdymo ataskaita už 2021m. pdf form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2020-2022m. programos įgyv. pr. plano ataskaita už 2020m. pdf form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2020-2022m. programos įgyvendinimo priemonių planas pdf form.

Ventos SGN korupcijos prevencijos 2020-2022m. programa pdf form.

Korupcijos prevencijos priemonių planas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Ventos SGN rekomendacijos pdf form.

Veiksmų Ventos SGN gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas pdf formatu

Ventos SGN dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas pdf formatu

Ventos SGN pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas pdf form.

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį yra kreipiamasi į STT dėl informacijos apie asmenį pateikimo, sąrašas.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.

Ventos socialinės globos namuose už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga: Socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė, tel. +370 61216706, el. paštas [email protected]

 

 

Atnaujinimo data: 2024-06-09