Asmens duomenų apsauga

 Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Ventos socialinės globos namuose duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB "SDG", kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kontaktiniai duomenys:

El. paštas: [email protected]

Tel. Nr. +370 37 460066

Ventos socialinės globos namai rūpinasi gyventojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Ventos SGN asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Ventos SGN privatumo politika

Vaizdo duomenų tvarkymas (Asmens duomenų tvarkymo taisyklių VI skyrius)

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka (Asmens duomenų tvarkymo taisyklių X skyrius)

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma (Word formatu)

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma (PDF formatu)

Kaip elgtis asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27