Atokvėpio paslaugos

Siekiant išvystyti bendruomeninių paslaugų tinklą, kur neįgaliajam būtų užtikrinta reikalinga visapusiška specialistų priežiūra, Ventos socialinės globos namuose įsteigtos 8 vietos laikino atokvėpio paslaugai gauti: 2 vietos vaikams su proto ar/ir psichikos negalia ir 6 vietos suaugusiems asmenims su proto ar/ir psichikos negalia (kurios maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėn., išimtinais atvejais iki 3 mėn.).

Socialinės paslaugos teikiamos remiantis šiais, paslaugos teikimą reglamentuojančiais, aktais:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.68-2510).

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo Ventos SGN tvarkos aprašas

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo Ventos SGN kainos

Atnaujinimo data: 2024-01-16